Det finns olika metoder att dränera sitt hus på och som privatperson har man allt för många val.

Vilken metod skall jag som privatperson välja, när jag skall dränera om mitt hus?

Vi har arbetat med att dränera om hus i över 10 år, på så vis har vi skaffat oss mycket erfarenheter om olika produkter och system. För att ge dig som kund en trygghet, går vi regelbundet utbildningar inom området.

Genom den erfarenhet som kommer med åren, är vi skeptiska mot en dränerande isoleringsskiva som endast skyddas med en fiberduk utanför. De leverantörer vi valt att samarbeta med, har produkter av hög kvalitet och de ger oss en mycket bra backup med stor kunskap inom området. Målet för oss som din samarbetsparter vid en omdränering, är att Ni skall känna er säkra på ett gott slutresultat.

OPTIDRAIN 

Optidrain® systemet i jämförelse med övriga märken på markanden är den dränerande isolerskivan skyddas med en OptiWebduk istället för en fiberduk. Optiweb duken är diffusionsöppen vilket innebär att fukt kan komma ut men vatten kan inte komma in till isolerskivorna (typ gore-tex funktion). Då Optidrain® skivorna är skyddade från vatten, innebär det att det höga isolervärdet bibehålls.

Fördelarna när du har en utvändig isolering med en fuktspärr som Optidrain® och OptiWeb är att dess dränerande, kapillärbrytande och värmeisolerande system gör att källarväggen håller sig torr och varm, dygnet runt, året om.

http://www.fuktsparrteknik.se/optidrain

DELTA BLACK LINE

Många anser att källarväggen är en omöjlig konstruktion, då den utsätts för fuktangrepp från ett antal olika fuktkällor. En viss mängd fukt kommer inifrån källaren från oss människor och hur många har inte både tvättstuga och badrum i källarplanet?


Utanför källaren stöter man på markfukt och man kan även få lokalt vattentryck mot sin källarvägg i form av regn, smältvatten eller vattenströmningar i marken.

Som du förstår är det mycket som påverkar din källarvägg men givetvis finns det en lösning på gårdagens och morgondagens fuktproblem.

http://www.fuktsparrteknik.se/produkter_utvandig-kallarvagg_delta-black-line

Oavsett vilket system du som kund föredrar, så kan vi ge dig en bra lösning där vi dokumenterar alla moment. Dokumentationen blir det underlag som gäller för garantier och där du kan se att alla hur detaljer är utförda vilket är mycket viktigt vid en försäljning av fastigheten.